แท็กการท่องเว็บ

Cinemagraph

Nokia Cinemagraph 4.0 สามารถ Export GIF file ได้แล้ว

แอพ Cinemagraph เป็นหนึ่งในแอพอันโดดเด่นของมือถือ Lumia โดยเราถ่ายภาพช่วงเวลาหนึ่งแล้วสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวเพียงบางส่วนของภาพได้ และสามารถอัพโหลดภาพเคลื่อนไหวจากแอพนี้ไปทางเซิร์ฟเวอร์ของโนเกีย แล้วจะได้ url link…