แท็กการท่องเว็บ

Live Tiles

Live Tiles คืออะไร?

Tiles หรือ Live Tiles เป็นหน้าจอสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือผืนผ้าที่แสดงเป็นรูปแบบเหมือนตารางบนหน้าจอ Start เป็น ที่แสดงข้อมูล และ/หรือชื่อของแอพ Windows 8, แอพพลิเคชั่น Desktop, หน้าเว็บต่าง ๆ, ตำแหน่งต่าง ๆ ของโฟลเดอร์ Explorer และรายการอื่น…