แท็กการท่องเว็บ

Power BI

Power BI รุ่นใหม่ มีทั้งแบบใช้ฟรีและเสียเงิน

Power BI (Business Intelligence) เป็นชุดเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อภาคธุรกิจ รุ่นปัจจุบันประกอบด้วยส่วนเสริมของ Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล (query/pivot) ทำชาร์ท ทำแผนที่ visualization เชื่อมโยงกับกลุ่มเมฆ…